Ang ating solar system

Ang ating solar system ay binubuo ng ating araw at mga planeta na nakakalapit sa araw. Ang mga planeta ay nahahati sa dalawang kategorya: ang mga terrestrial planet na kinabibilangan ng Mercury, Venus, Earth, at Mars, at ang mga gas giant na kinabibilangan ng Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune.

Ang araw, na nagbibigay ng ilaw at init sa ating solar system, ay matatagpuan sa gitna nito. Ang lahat ng mga planeta ay nag-orbit sa paligid nito. Ang Earth, kung saan tayo nakatira, ay ika-3 planeta mula sa araw at mayroong buhay dito.

Dieser Beitrag wurde unter Tagalog abgelegt und mit , verschlagwortet. Setzen Sie ein Lesezeichen auf den Permalink.

Schreiben Sie einen Kommentar